Gecombineerde Leefstijlinterventie

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) helpt volwassenen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen dit voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Binnen Salland geldt dit voor alle zorgverzekeraars.

Bij de GLI ligt de focus op drie onderdelen:

  • Beweging
  • Voeding
  • Gedragsverandering

Dit moet leiden tot:

  • Betere lichamelijke fitheid
  • Gewichtsverlies
  • Betere kwaliteit van leven

Geen pil, maar leefstijlverandering

Voor welke patiënt

De GLI’s zijn bedoeld voor mensen met:

Wanneer is de GLI geschikt

Gebruik onderstaande stroomdiagram om te beoordelen of de patiënt naar een GLI verwezen kan worden of naar een andere leefstijl interventie.

Welke GLI’s zijn er

In de regio Salland worden zes erkende GLI’s aangeboden. De GLI’s bestaan uit groepsbijeenkomsten en individuele coachingsgesprekken. Deze worden uitgevoerd door een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en/of oefentherapeut. Alle zijn gericht op blijvende gedragsverandering en gezondere leefstijl op lange termijn. Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende soorten GLI’s.

Om te beoordelen welke GLI passend is voor de patiënt, volg onderstaande stroomdiagram.

Wil je meer weten over de inhoud van de verschillende GLI’s?

Verwijzen

Als huisarts kan je de patiënt doorverwijzen naar de juiste GLI en aanbieder. Je vindt alle gecontracteerde GLI aanbieders in VIPLive onder het zorgprogramma: GLI.

Ben je specialist? Vraag dan aan de huisarts om de verwijzing te regelen via VIPLive.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de GLI kun je terecht bij de GLI aanbieder. Overige vragen kunnen gesteld worden via c.huisman@hcdo.nl